โปรแกรมบริหารคลังสินต้า และงานขายหน้าร้าน

Prima WorldSTORE 5.x

ดูคลิป วีดีโอ ที่นี่

       โปรแกรมบริหารคลังสินค้า   Prima WorldSTORE 5.0   เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า ระบบซื้อมา - ขายไป  Minimart ร้านสะดวกซื้อ  คลังสินค้าขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ บริษัท  ห้าง ร้านทั่วไป หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ทำงานบนเครือข่าย LAN ทั่วไป หรือบน เครือข่าย Internet เหมาะกับหน่วยงาน ที่มี

1. สำนักงานอยู่ต่างที่กัน ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet ขายสินค้าได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย บิลออกจาก/โดย สำนักงาน
หรือ
2. สำนักงานอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภายในองค์กร-บริษัท-ห้าง-ร้านทั่วไป คลังสินค้า (ใช้กับเครือข่าย LAN ไม่ต้อง ต่อ Internet)
เป็นระบบ Client Server เฉพาะฝั่ง Client ส่วน ฐานข้อมูลฝั่ง Server ต้องจัดหาเอง โดยสามารถเลือกได้  คือ

2.1. ทำงานบนฐานข้อมูล SQLite (ขนาดเล็ก-กลาง) สำหรับรุ่น Basic 
2.2. ทำงานบนฐานข้อมูล PostgreSQL (ขนาดใหญ่ ทั้งบน Linux หรือ Windows) ติดตั้ง ใช้งานได้ ฟรี  สำหรับรุ่น  Standard  Professional หรือ Enterprise
2.3. ทำงานบนฐานข้อมูล MSSQL Server (ขนาดใหญ่ บน Windows หรือ HOST ให้เช่า ต้องจัดหาเอง)  สำหรับรุ่น Enterprise เท่านั้น

ฐานข้อมูลในข้อ 2.1 , 2.2 เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถใช้งานได้กับ Server ภายในสำนักงาน หรือ ระบบ Host ที่ให้เช่าทั่วไปได้

3. มีความรู้ด้าน Computer บ้าง ( โปรแกรมใช้ได้กับข้อมูลขนาดใหญ่มาก ต้องมีการติดต่อกับ Server )


ระบบเมนูเลือกเป็นภาษาอังกฤษ
ใช้งานได้บน  Mobile  Tablet  Android  Ipadโปรแกรม Prima WorldSTORE 5.0 แบ่งเป็น 5 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

1. รุ่น START เป็นรุ่นเล็กที่สุด
- ฐานข้อมูล SQLite
- เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว
- ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista / 7 และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
- มีระบบขายแบบหน้าร้าน POS และแบบหลังร้าน
- ระบบ POS เลือกรูปแบบการชายได้ 2 รูปแบบ คือ 1.แบบง่าย หรือ 2. แบบละเอียด
- ระบบ POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
- ระบบ POS มีระบบคีย์ลัด ครบถ้วนสำหรับงานขาย สะดวก รวดเร็ว
- ระบบ POS มีระบบกำหนดจำนวนเงิน ด้วยธนบัตร - เหรียญ (เปลี่ยนรูปได้เอง)
- ระบบหลังร้าน Back Office ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- ระบบขายสินค้าแบบมีจำนวน
- ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดส่วนลด บันทึก รสนิยมความชอบ ได้
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงานขาย
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานกำไร – ขาดทุน
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
- สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
- ระบบสำนักงานเดียว ไม่สามารถกำหนดสาขาเพิ่มได้
- พร้อม VDO สอนใช้งาน โดยละเอียด จะดูกี่ครั้งก็ได้ (รับรองใช้งานเป็นแน่)

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
- ระบบจอสัมผัส
- ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า
- ระบบรายงานสินค้าที่หมดอายุ (Expire)
- ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง
- ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
- ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- ระบบหลายภาษา Multi Langque  เลือกระบบภาษา ไทย หรือ ภาษา English ได้เอง
- เป็นระบบ Client Server ( เฉพาะฝั่ง Client ) 
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้
- ใช้งานผ่านระบบ WAN เชื่อมโยงผ่านระบบ ADSL (Hispeed Internet) ได้
- อนุญาตให้ใช้้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องพร้อมกัน
- ระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น
- ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
- รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
- ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
- ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ กำหนดหน่วยงานขายได้ รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 จุด ดูรายงานขายของแต่ละจุดได้  ฯลฯ สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่4. รุ่น PROFESSIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น MSSQL ได้
- เลือกระบบการใช้งานได้ 2 แบบ คือ
       4.1 ใช้งานแบบ ONLINE โดยใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MSSQL บน Internet เช่นเช่า Host ที่มี ระบบฐานข้อมูลนี้
- เป็นระบบสำนักงานเดียว แบบหลายสาขา บิลออกจากส่วนกลาง แต่สามารถกำหนด สนง. หรือสาขา หรือสายที่ขายได้
- รายงานดูเฉพาะสาขา หรือรวมทั้งหมดได้
- เหมาะกับงานขายต่างจังหวัด งานขายที่มีสาย ฯลฯ

      4.2  เลือกใช้งานแบบ LAN
- ระบบสำนักงานเดียว หลายจุดขาย บิลออกจากส่วนกลาง แต่สามารถระบุจุด หริอเครื่องที่ขายได้
- รายงานดูเฉพาะ จุด หริอเครื่องที่ขาย หรือรวมทั้งหมดได้
- เหมาะกับงานขายทั่วไป หรืองานออกบูธ ต่าง ๆ
- ใช้งานบน Smart Phone / Tablet PC ระบบ Android หรือ Ipad (สอบถาม)
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที
- UPGRADE จาก Chohuay 5.4 - 5.7 หรือ MyBusiness 5.0 หรือ Pharmacy 5.0 หรือ myPart 2.0 ได้

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ กำหนดหน่วยงานขายได้ รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 จุด ดูรายงานขายของแต่ละจุดได้ สามารถใช้งานแบบ ONLINE ได้ ฯลฯ สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่5. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESSIONAL แต่เพิ่ม
- ระบบหลายสาขาเต็มรูปแบบ
- จำนวนการอนุญาตให้ใช้งานตามที่ตกลง (กรุณาสอบถามก่อน)
- มีสต๊อคสินค้าเฉพาะของสาขาเอง
- เปิดบิล ใบสำคัญ ของสาขาได้เอง
- ดูรายงานของแต่ละสาขาได้เอง
- รับข้อมูลสินค้าจาก สนงใหญ่ นำเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องคีย์ใหม่ ลดความผิดพลาด (สนง.ใหญ่ใช้โปรแกรม Prima WareHOUSE 5.0)
- รายงานสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ไปยัง สนง.ใหญ่ (สนง.ใหญ่ใช้โปรแกรม Prima WareHOUSE 5.0)
- ถ้านำระบบฐานข้อมูลไว้บน Internet สามารถทำงานซื้อ - ขาย และดูรายงานทุกรายงานได้ทุกที่ ที่มี Internet (ต้องเลือกใช้ฐานข้อมูลบน Internet เช่นเช่า Host ที่มี ระบบฐานข้อมูล MSSQL)

*** เหมาะสำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่ ที่มีหลายสาขา ใช้ได้ทั้งเครือข่าย Lan ภายใน สนง. หรือ Internet ทั่วโลก*** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก
ขายแบบสำนักงานขายแบบหน้าร้าน ระบบ POS มี 2 รูปแบบให้เลือก ( แบบง่าย กับแบบละเอียด )   พร้อมปุ่มขายแบบเร่งด่วน กำหนดรูปภาพได้เอง


ขายหน้าร้าน ( แบบง่าย )


ขายหน้าร้าน ( แบบละเอียด )

  หน้าต่างทอนเงินระบบพิมพ์เช็ค

พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้วพิมพ์เอกสาร Print Slipขายตามวันที่ เวลา พนักงาน

ดูกำไร - ขาดทุน


พิมพ์บาร์โค๊ด


ระบบฐานข้อมูล สามารถเลือกได้ดังนี้
           2.1. ฐานข้อมูลทำงานบนฐานข้อมูล PostgreSQL (ขนาดใหญ่ ทั้งบน Linux หรือ Windows) 
           2.2. ฐานข้อมูลทำงานบนฐานข้อมูล  MSSQL Server (ขนาดใหญ่ บน Windows) 

           2.3. ฐานข้อมูล SqLITE  (เหมาะกับภายในสำนักงาน หรือร้านขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มากว่า)  


           ฐานข้อมูลในข้อ  2.1 และ  2.2  เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถใช้งานได้กับ
Server  ภายในสำนักงาน หรือระบบ Host ที่ให้เช่าทั่วไปได้  ส่วน 2.3 จะเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ใหญ่มากและไม่ต้องการผู้ดูและระบบที่มีตวามรู้มากนัก


ดูคลิป วีดีโอ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Primasoft

** ข้อมูลหรือรูปที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดตัวโปรแกรมเป็นหลัก และขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด