โปรแกรมบริหารโรงแรม รีสอร์ท
PRIMA WorldHOTEL ver 7.5

โปรแกรม Prima WorldHOTEL 7.5  เป็นชุดโปรแกรมสำหรับการบริหารระบบการให้บริการห้องพัก ระบบบริหารโรงแรม  บังกาโล รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์  สปา อาบอบนวด ม่านรูด ฯลฯ   สามารถทำรายการจองห้องพักได้เอง หรือรับข้อมูลการจองจากตัวแทนได้   การเข้าพัก การให้บริการอื่น ๆ  พร้อม ระบบ Room Rack ง่ายต่อการบริหาร จัดการ  จัดทำรายงานและ สถิติการใช้งาน ต่าง ๆ ฯลฯ  

โปรแกรม Prima WorldHOTEL 7.5 มีระบบส่งข้อมูลผ่าน Cloud Storage การส่งข้อมูลทำได้ง่ายมาก เพียงคลิกเดียว ข้อมูลก็จะถูกส่งขึ้น Cloud Storage แล้ว ผู้บริหารซึ่งอยู่ต่างสถานที่กัน สามารถดูการทำงานค่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ลดปัญหาการทุจริตได้เป็นอย่างดี

โปรแกรม Prima WorldHOTEL 7.5 นี้ ใช้ได้กับสถานบริการที่พักทั่วไป ช่วยงายบริหารลูกค้า งานห้องพัก  สั่งจองห้อง  เข้าพัก  สามารถขายสินค้าอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม มีรายงานต่าง ๆ มากมาย  รายงานรายรับ  รายจ่าย  คอมมิสชั่นพนักงาน  สถานะห้องว่าง  ห้องใช้งาน   ห้องใช้งานพรี   มีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกกิจการ  รองรับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน  เครื่องพิมพ์สลิป ทำงานบน Window 98 / me / xp / 7 / 8   ใช้ได้ทั้ง Stand Alone ระบบ LAN และ  ADSL


  
ดู คลิปวีดีโอ ที่นี่

คุณสมบัติ    โปรแกรม Prima WorldHOTEL 7.5  แบ่งเป็น  5  รุ่นให้เลือกใช้งาน

1. รุ่น START
-  ฐานข้อมูล  SQLite
-  ระบบทะเบียนห้องพัก ใช้งานได้ไม่เกิน 50 ห้องพัก
-  ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง
-  ระบบการเข้าพัก  การใช้บริการ  อื่น ๆ
-  ระบบการขายสินค้า / บริการ อื่น ๆ
-  ระบบทะเบียนสินค้า
-  ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
-  การนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
-  ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์
-  ระบบทะเบียนผู้ขาย
-  ระบบทะเบียนพนักงาน
-  จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
-  จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
-   รายงานประวัติการใช้งานห้องพัก
-  รายงานรายได้จากห้องพัก แยกเป็นค่าห้องพัก หรือค่าสินค้า-บริการอื่น ๆ  หรือรวมกัน กำหนดช่วงเวลาได้
-  รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
-  รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
-  รายงานรายรับ - รายจ่าย
-  รายงานสินค้าที่ขายดี  สินค้าที่ซื้ออมากกำหนดช่วงเวลาได้
-  รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
-  รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
-  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
-  พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
สั่งซื้อโปรแกรม แบบออนไลน์ รุ่น Start เก็บเงินปลายทาง  ที่นี่ https://www.lazada.co.th/-i245844683-s378497482.html

2. รุ่น BASIC  เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
-  ระบบทะเบียนห้องพัก ใช้งานได้ไม่เกิน 100 ห้องพัก
-  ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์  กำหนดคอมมิสชั่นได้
-  ระบบทะเบียนพนักงาน กำหนดคอมมิสชั่นได้
-  ระบบการจองห้องพัก
-  ระบบ Room Rack แสดงเป็น Text
-  รายงานประวัติการจองห้องพัก
-  ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
-  จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
-  ใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้าได้
-  รายงานวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
-  รายงานวิเคราะห์ประวัติการซื้อขาย โดยชื่อสินค้า, โดยชื่อลูกค้า
-  รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ


3. รุ่น STANDARD  เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
-  ใช้งานได้ไม่เกิน 300 ห้องพัก
-  ระบบ Room Rack แสดงเป็น Graphic
-  เป็น Multi User (LAN)  ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน
-  ส่งข้อมูล ONLINE  รายงาน ซื้อ - นำเข้า  ขาย - จำหน่าย  การจองห้องพัก สถานะห้องพัก ขึ้น Cloud Storage ไปสำนักงานใหญ่ได้
-  สำนักงานใหญ่ ดูรายงาน ซื้อ - นำเข้า  ขาย - จำหน่าย  การจองห้อง  สถานะห้องพัก รายรับ - รายจ่าย  ONLINE จาก Cloud Storage ได้


 4. รุ่น PROFESSIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
-  ใช้งานได้ไม่เกิน 500 ห้องพัก
-  เลือกใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็น Database รองรับข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ได้
-  ถ้าใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่าน Cloud Storage ได้
-  ถ้าใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL สามารถใช้งานผ่าน ADSL ได้


 5. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น  PROFESSIONAL
-  ใช้งานได้ไม่เกิน 1000 ห้องพัก
-  เลือกใช้ฐานข้อมูล MSSQL ซึ่งเป็น Database ขนาดใหญ่ ได้
-  นำข้อมูลขึ้น HOST ได้ ใช้งานในระบบ  INTERNET ได้ด้วย
-  ข้อมูลตามตกลง ( กรุณาสอบถาม )

***  ข้อมูลใดที่ขัดแย้งกับโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมจริงเป็นหลักเท่านั้น

ความต้องการของระบบ
- คอมพิวเตอร์ทั่วไป ใช้ Windows XP  7 หรือ 8 ได้
- Printer สำหรับ พิ็มพ์เอกสาร รายงานเข้าพัก


เปลี่ยนรูปแบบ Skin ได้เอง 5 รูปแบบ


พิมพ์ใบเข้าพักจองห้องพัก TEXT

Room Rack ห้องพักจอง (เปลี่ยนรูปได้เอง)

Room Rack ห้องพักใช้งาน (เปลี่ยนรูปได้เอง)       ***  รูปสถานะ  ( ว่าง  การใช้งาน  จอง ) เปลี่ยนได้เอง

- การจองห้องพัก
จัดเก็บข้อมูลการจองห้องพัก ล่วงหน้า ( รับข้อมูลที่มาจากตัวแทนการจอง  ค้นหาว่าในวันที่ลูกค้าต้องการห้องพัก  ว่าง หรือ ไม่  และแจ้งกลับไปยังตัวแทนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง )  แสดงผลห้องพักที่ต้องการดู ตามวันที่กำหนด สั่งให้แสดงเฉพาะลูกค้าที่ต้องการ หรือลูกค้าทั้งหมด ได้ กำหนดให้เรียงลำดับจากวันที่จอง หรือเลขที่จองก็ได้

การจองห้องพัก


พิมพ์ใบจอง
-. เข้าพัก / ใช้บริการ เมื่อลูกค้าเข้า Check In จะมาลงทะเบียนที่นี่ เพื่อเลือกห้องพักที่ว่างอยู่ หรือเข้าสู่ห้องที่จองไว้ล่วงหน้า สามารถพักรายการชั่วคราว เพื่อสะสมขอดเงินและจ่ายรวมตอน Check Out


- ทะเบียนห้องพัก
ค้นหา และรายงาน จำนวนห้องต่าง ๆ ที่มี โดยเลือกค้นหาเฉพาะห้องที่ต้องการ หรือจะดูภาพรวมทั้งหมดก็ได้ ตารางแสดงห้องที่มี ห้องที่กำลังใช้งาน และห้องที่ยังว่างอยู่- ทะเบียนสินค้า – บริการ มี Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน สินค้าต่าง ๆ เช่นอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เลือกให้ตัด หรือไม่ตัด ได้รายสินค้า ทำให้สะดวกและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน


รายได้จากการจองผ่านตัวแทนรายได้จากห้องพัก
- ทะเบียนพนักงาน จัดเก็บข้อมูลพนักงาน กำหนดเงินเดือน กำหนดค่าคอมมิสชั่น หรือค่าจ้างรายครั้งการขายสินค้า / บริการ
สามารถขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม หมอน ที่นอน ฯลฯ ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ได้ทั้งแบบ CCD และ แบบ LASER เครื่องพิมพ์สลิป และลิ้นชักเก็บเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และปลอดภัย


- ออกจากห้องพัก Check Out เมื่อตรวจรายการสินค้าจากห้องพักแล้ว นำรายการที่ถูกใช้งานมาคิดเงิน – ส่วนลด จัดทำใบสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์บนแบบฟอร์มได้ มีรูปแบบให้เลือก ทั้ง กระดาษ 8.5*11 นิ้ว กระดาษ 8.5*5.5 นิ้ว

รายการชำระเงินโดยเงินสดรายการชำระเงินโดยบัตรเครดิต- ค้นหา – รายงาน - พิมพ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร-จัดการ เช่น รายงานซื้อ รายงานขาย รายงานอ้างอิงภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานผลงานพนักงาน รายงานเกี่ยวกับห้องพัก อุปกรณ์ รายงานสรุปรายรับ-จ่าย สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายได้ รายงานทั้งหมดดูได้บนหน้าจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษ

 รักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดรหัสเข้าใช้งานได้เอง 5 กลุ่ม ตามระดับการเข้าใช้งาน ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน


พิมพ์บัตรลูกค้า
ช่น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่