โปรแกรมบริหารธุรกิจ   Prima SmartBusiness 8.0   เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า บริษัท ห้าง ร้านทั่วไป หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ระบบซื้อมา - ขายไป ร้านสะดวกซื้อ Minimart ร้านขายอะไหล่ ร้านขายยา ร้านขายวัสดุก่อสร้าง คลังสินค้าขนาดกลาง - ขนาดใหญ่  Stock สินค้าปรับอัตโนมัติ พร้อมระบบหลังร้าน ระบบหน้าร้านมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบละเอียดและแบบง่ายให้เลือกใช้ ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 ขนาด 32 Bit ต่อกับเครื่งอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป ได้ทันที รองรับระบบ LAN

       โปรแกรมบริหารธุรกิจ   Prima SmartBusiness 8.0   เป็นระบบหลายสาขา ในรูปแบบกระจายคือ แต่ละสาขาจะมีระบบ Stock สินค้าของตัวเอง บริหารจัดการ การนำเข้า หรือการจำหน่ายได้อิสระ  (ไม่ต้อง Online ตลอดเวลา เครือข่ายมีปัญหาก็สามารถทำงานได้)
         
       โปรแกรมบริหารธุรกิจ   Prima SmartBusiness 8.0   มีระบบ UPLOAD ข้อมูล ขึ้น Cloud Storage เพื่อให้สำนักงานใหญ่นำไปประมวลผล ( ส่งได้ทุกที่ที่มี Internet )
          ข้อมูลที่ส่งประกอบด้วย
1.จำนวนสินค้าคงเหลือ
2.รายการการซื้อ
3.รายการขายขาย
 เลือกรูปแบบการส่งแบบง่าย หรือแบบละเอียดกำหนดช่วงเวลาได้เอง  การส่งข้อมูลส่งได้ตลอดเวลา ตามต้องการ (ขณะส่ง ต้องเชื่อมต่อ Internet)
    
 สำนักงานใหญ่่ นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลได้อย่างละเอียด ด้วยโปรแกรม MixBusiness 8.0 (เป็นโปรแกรมแยกต่างหาก)     มีความสามารถ คือ
1.รวบรวม และจัดการจำนวนสินค้าคงเหลือ ดูได้ว่าแต่ละสาขาเหลือเท่าไหร่ หรือทั้งหมดทุกสาขามีเท่าไหร่
2.รายการการซื้อ ดูได้ว่าแต่ละสาขา หรือทั้งหมดทุกสาขาซื้อสินค้าอะไร ซื้อจากใคร จำนวนเท่าได และซื้อวันไหน
3.รายการขายขาย ดูได้ว่าแต่ละสาขา หรือทั้งหมดทุกสาขาขายสินค้าอะไร ขายให้ใคร จำนวนเท่าได และขายวันไหน
4.รายงานวิเคราะห์ประวัติการซื้อทั้งหมด แยกตามกลุ่มผู้ขาย ตามสินค้า
5.รายงานวิเคราะห์ประวัติการขายทั้งหมด แยกตามกลุ่มผู้ซื้อ ตามสินค้า
6.รายงานวิเคราะห์ประวัติสินค้าทั้งหมด แยกตามชื่อสินค้า ตามกลุ่มสินค้าเมนู ประมวลผลและส่งขึ้น Cloud Storageโปรแกรม Prima SmartBUSINESS 8.0 แบ่งเป็น 5 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

1. รุ่น START เป็นรุ่นเล็กที่สุด
- ฐานข้อมูล SQLite
- เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
- ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 ขนาด 32 Bit
- ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- มีระบบขายแบบหน้าร้าน POS แบบหลังร้าน และระบบรายงาน แยกอิสระ
- ระบบ POS (แบบละเอียด) มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
- ระบบ POS (แบบง่าย) มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 28 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
- ระบบ POS มีระบบคีย์ลัด ครบถ้วนสำหรับงานขาย สะดวก รวดเร็ว
- ระบบ POS มีระบบกำหนดจำนวนเงิน ด้วยธนบัตร - เหรียญ (เปลี่ยนรูปได้เอง)
- ระบบหลังร้าน Back Office ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- ระบบการขายแบบราคาตามจำนวน กำหนดได้เอง
- ระบบการขายราคาตามเกรดลูกค้า กำหนดได้เอง
- ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดส่วนลด บันทึก รสนิยมความชอบ ได้
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงานขาย
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบปะหน้ากล่องสินค้า รายชิ้น หรือทั้งบิลได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานขาย กำหนด วันที่ ช่วงเวลา และพนักงานขายได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานกำไร – ขาดทุน
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
- สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
- ระบบสำนักงานเดียว ไม่สามารถกำหนดสาขาเพิ่มได้

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
- ระบบหลายสาขาเต็มรูปแบบ
- ส่งข้อมูลจำนวนสินค้า และการซื้อ - การขายสินค้า ส่งไปยังสำนักงานใหญ่ (ทาง Cloud Storage) เพื่อประมวลผลต่อไป (ใช้ร่วมกับ MixBUSNESS 8.0)
- มีสต๊อคสินค้าเฉพาะของสาขาเอง
- เปิดบิล ใบสำคัญ ของสาขาได้เอง
- ดูรายงานของแต่ละสาขาได้เอง
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
- ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
- ระบบสัมผัส ใช้งานร่วมกับจอภาพที่รองรับระบบสัมผัสได้
- ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า
- รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
- ระบบการขายสินค้าที่จัดเป็นชุดล่วงหน้า
- ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
- ระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น
- ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งได้เอง
- ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
- ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า บนป้ายสติกเกอร์ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด เลือกดวงที่จะพิมพ์ และปรับตำแหน่งได้เอง

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- เป็นระบบ Multi User ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน
- รับข้อมูลทะเบียนสินค้าทั้งหมด หรือผสานข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ (ข้อมูลจะ Update ให้ทันที ไม่ต้องคีย์เอง ทาง Cloud Storage )
- รับข้อมูลกระจายสินค้าจากสำนักงานใหญ่ (ข้อมูลจะนำเข้าทันที ไม่ต้องคีย์เอง สะดวก ถูกค้อง ทาง Cloud Storage)
- ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที
- ส่งข้อมูลทะเบียนสินค้าไปยังสาขา (สาขาไม่ต้องคีย์เอง)
- UPGRADE จาก Chohuay หรือ MyBusiness หรือ Pharmacy หรือ myPart 2.0 ได้ (กรุณาสอบถาม)

***  เหมาะสำหรับ ศูนย์กระจายสินต้า บริษัท ห้าง ร้าน สำนักงานขนาดขนาดกลาง
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ ฯลฯ

 


4. รุ่น PROFESIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้ (ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
- ส่งข้อมูลการกระจายสินค้า ไปยังสาขา (สาขาไม่ต้องคีย์เองทาง Cloud Storage)
- ส่งข้อมูลทะเบียนสินค้าจากสำนักงานใหญ่ ไปยังสาขา (สาขาไม่ต้องคีย์เองทาง Cloud Storage)

*** เหมาะสำหรับ ศูนย์กระจายสินต้า บริษัท ห้าง ร้าน สำนักงานขนาดใหญ่
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย  ที่มีจุดชำระเงินมากกว่า 1 จุด สามารถทำรายการอื่น ๆ เช่น นำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงาน วิเคราะห์การขาย ต่าง ๆ 


5. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESIONAL แต่เพิ่ม
- เขียนตามตกลง กรุณาสอบถาม

*** เหมาะสำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่ ที่ต้องการความสามารถตามที่ต้องการ

การนำเข้าสินค้าขายแบบสำนักงานพิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้วพิมพ์เอกสาร Print Slip


พิมพ์บาร์โค๊ด


ระบบพิมพ์เช็คระบบ  Cloud Storage
            สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ  เช่น  Google Drive , Dropbok  หรืออื่น  ๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Primasoft

** ข้อมูลหรือรูปที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดตัวโปรแกรมเป็นหลัก และขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด