การตั้งค่าหน้ากระดาษ 8.5 * 5.5 นิ้ว

Printer บางเครื่อง Driver อาจจะไม่มีรายการขนาด 8.8*5.5 นิ้วให้เลือกใช้   แต่เราสามารถกำหนดเองได้ โดยทำตามดังนี้

    1.ไปที่  Control panal  เลือก Printers and faxs
    2. หลังจากนั้น  เลือก printer ตัวที่ต้องการใช้งาน (ต้องตั้งค่าให้เป็น Set as Default Printer ด้วย)
    3. เลือก Create a new form ตั้งชื่อ custom เลือกแก้ไขข้อมูลให้เป็นตามรูป  กด OK

    4.ไปที่   Printers   คลิกขวา เลือก  Printing Preferences     5. เลือก Paper Size  จะเห็นรูปแบบกระดาษชื่อ custom ที่เราได้กำหนดขึ้นมาใหม่  ให้เลือกใช้งาน


6 กด OK-----------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์
Primasoft