การตั้งค่าหน้ากระดาษ 8.5 * 5.5 นิ้ว

Printer บางเครื่อง Driver อาจจะไม่มีรายการขนาด 8.8*5.5 นิ้วให้เลือกใช้   แต่เราสามารถกำหนดเองได้ โดยทำตามดังนี้

    1.ไปที่  Control panal  เลือก Printers and faxs




    2. หลังจากนั้น  เลือก printer ตัวที่ต้องการใช้งาน (ต้องตั้งค่าให้เป็น Set as Default Printer ด้วย)




    3. เลือก Create a new form ตั้งชื่อ custom เลือกแก้ไขข้อมูลให้เป็นตามรูป  กด OK





    4.ไปที่   Printers   คลิกขวา เลือก  Printing Preferences



     5. เลือก Paper Size  จะเห็นรูปแบบกระดาษชื่อ custom ที่เราได้กำหนดขึ้นมาใหม่  ให้เลือกใช้งาน






6 กด OK



-----------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์
Primasoft