การตั้งค่าหน้ากระดาษ 8.5 * 5.5 นิ้ว Windows 8.1


เราสามารถกำหนดเองได้ โดยทำตามดังนี้

    1.ไปที่  Control panal  เลือก Device and Printers 
    2. หลังจากนั้น  เลือก printer ตัวที่ต้องการใช้งาน (ต้องตั้งค่าให้เป็น Set as Default Printer ด้วย)  แล้วเลือก Print Server Properties

    3. เลือก Create a new form ตั้งชื่อ custom เลือกแก้ไขข้อมูลให้เป็นตามรูป  กด OK
อย่าลืม Save Form  แล้วคลิก  Click  Close


    4.ไปที่   Printers   คลิกขวา เลือก  Printing Preferences     5. เลือก Paper Size  จะเห็นรูปแบบกระดาษชื่อ custom ที่เราได้กำหนดขึ้นมาใหมมาใน List ให้เลือกใช้งานอย่าลืม กด OK เป็นอันเสร็จการตั้งค่า-----------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์
Primasoft