โปรแกรมระบบงานขายและส่งส่งสินค้า
Prima Sale and Logistic 5.0
ดูคลิป วีดีโอ ที่นี่

               สำหรับศูนย์กระจายสินค้า งานขนส่ง  ธุรกิจธุรกิจขายสินค้า และมีบริการส่งสินคาให้ลูกค้า เช่น บริษัท ห้าง ร้าน  ต่าง ๆ  ใช้งานง่าย ช่วยงานทะเบียน ระบบขายสินค้า  มี Stock สมบูรณ์  ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน   ระบบการจองสินค้า  ระบบส่งสินค้า ระบุผู้รับสินค้า การจัดสินค้าไปตามสายส่ง ระบุพาหนะ ระบุ ผู้ส่ง ระบุวิธีการส่ง ดูสถานะการส่งสินค้า    เลือก User Interface ( SKIN  ) หน้าจอได้เอง 3 รูปแบบ  ใช้ได้กับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด  ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่งพิมพ์  ทำงานบน Windows  XP / 7 / 8  รองรับระบบ LAN  

เลือกรูปแบบ  User Interface ได้เอง 5  รูปแบบ

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic 5.0  แบ่งเป็น 4 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

1. รุ่น BASIC เป็นรุ่นเล็กที่สุด
- ฐานข้อมูล SQLite
- เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
- ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
- มีระบบขายที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- ระบบการขายแบบมีจำนวน กำหนดได้เอง
- ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- กำหนดผู้ส่ง ที่อยู่ผู้รับสินค้าปลายทาง
- ระบบการขนส่ง สามารถกำหนดเที่ยวการส่งได้
- ระบบการขนส่ง สามารถกำหนดจุดที่ของจะลง เพื่อป้องกันการผิดพลาด พิมพ์เป็นรายงานไปกับพาหนะได้
- ระบบการขนส่ง สามารถยันทึกเลข EMS เพื่อค้นหา และตรวจสอบได้
- ระบบการขนส่ง สามารถระบวิธีการส่งได้ เช่น พนักงานไปส่งเอง ไปรษณีย์ รถขนส่ง หรือมารับเอง
- ระบบการขนส่ง สามารถระบุพนักงานส่งของได้
- ระบบการขนส่ง สามารถระบุพาหนะที่ใช้ในการส่งได้
- ระบบการขนส่ง สามารถบันทึกสถานะการส่งได้ ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนใด มีปัญหาหรือไม่
- ค้นหาสถานะการส่ง (เหมาะสำหรับเวลาลูกค้าโทร.มาถามความคืบหน้าในการส่งสินค้า)
- แสดงค่าใช้จ่าย (สำหรับกรณีที่ผู้ขายออกค่าใช้จ่ายในการส่งเอง)
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดหมายเหตุได้
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงานขาย
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานขาย กำหนด วันที่ ช่วงเวลา และพนักงานขายได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานกำไร – ขาดทุน
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
- สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก2. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- เป็นระบบ Client Server ใช้งานได้พร้อมกัน 5 เครื่อง
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL  ได้
- ระบบจองสินค้า
- ระบบโอนรายการจองสินค้า เป็นใบจำหน่ายโดยอัตโนมัติ
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
- ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า
- รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
- ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
- รานงานการจองสินค้า
- ระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น
- ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งได้เอง
- ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
- ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า บนป้ายสติกเกอร์ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด เลือกดวงที่จะพิมพ์ และปรับตำแหน่งได้เอง
- ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง3. รุ่น PROFESIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
- ระบบ Multi Langque ( เลือกภาษาได้ 2 ภาษา คือ ไทย หรือ อังกฤษ ) **
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น MSSQL ได้
- ถ้าเลือกระบบฐานข้อมูล เป็น MSSQL สามารถใช้งานแบบ ONLINE ได้
- ถ้าเลือกระบบฐานข้อมูล เป็น MSSQL และนำข้อมูลเก็ไว้ที่ HOST ลูกค้าสามารถดูสถานะการส่งสินค้า เลข EMS ได้ทาง Internet ผ่านมือถือ Smart Phone Tablet หรือ PC ได้
- Host จะต้องรองรับฐานข้อมูล MSSQL SERVER และรองรับ .Net 4.0
- ถ้าใช้ระบบ HOST ใช้ได้ไม่เกิน 20 เครื่อง พร้อมกัน
- ถ้าใช้ระบบ HOST สามารดูสถานะการส่งได้บนมือถือ, PC, Tablet ได้ทุกที่ที่มี Internet
- ถ้าใช้บน Host ไม่รองรับรูปภาพในทะเบียนสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ใช้งานใน Office ทั่วไป หรือต้องการใช้งาน Online บน Internet
4. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESIONAL แต่เพิ่ม
- Function เพิ่มเติม อื่น ๆ ตามตกลง

*** เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่** สำรองไว้สำหรับอนาคต
*** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก  


รปแบบเมนู และ Function  การใช้งาน

*** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก


ดูคลิป วีดีโอ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่