การใช้งาน Remote Assistance แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
   1. ส่วนของการตั้งค่า Remote Assistance  จะทำเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอดไป
   2. ส่วนการขอความช่วยเหลือ ทำทุกครั้งที่ต้องการให้  Remote

1. การตั้งค่า Remote Assistance ไปที่  Contaol Panel คลิก System  


                 
                     คลิก Report Settings
***************** เสร็จสิ้นการตั้งค่า Remote Assistance *****************


2. การร้องขอให้ Remote เข้ามาคุมเครื่อง
จำที่ save File ไว้ แล้วส่ง File นี้แนบมาทาง Email  ที่  primasoft@yahoo.com  ต้องพิมพ์ password มาด้วย (password ใช้ถ่ายแล้วส่งมาทาง Line ก็ได้)
*** สงสัย ติดต่อมาทาง Line Id : primasoft หรือโทร. 081-85111491. ห้ามปิดหน้านี้ จนกว่าการ Remote จะสิ้นสุด (ถ้าปิด จะยกเลิกการติดต่อ)


-----------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์
Primasoft