การตั้งค่าภาษาไทยให้ Windows 10

ถ้าการตั้งค่าภาษาไทยยังไม่สมบูรณ์ จะแสดงผลดังนี้
__________________________________________________________________________________________


วิธีการแก้ไขคือ ไปที่ Control Panal เลือก

Region เลือก แถบ FORMAT แล้วตั้งค่าต่าง ๆ ดังรูป


เลือก แถบ Location แล้วตั้งค่าต่าง ๆ ดังรูป


เลือก แถบ Admistrative แล้วตั้งค่าต่าง ๆ ดังรูป

เลือก  Change System Locale... เลือก Thai(Thailand)แล้วกด OK 1 ครั้ง
ตรงนี้สำคัญมาก ๆ

แล้วอย่าลืมกด OK ด้านล่าง 

-------------------------------------------


ถ้าไม่มีรายการด้านบน แสดงว่าไม่ได้ติดตั้งภาษาไทยโดยสมบูรณ์ ให้ติดตั้งดังนี้
ไปที่ Control Panal เลือก
 Language แล้วตั้งค่าต่าง ๆ ดังรูป

Download Font ภาษาไทยเสร็จแล้ว Restart เครื่อง ก็จะใช้งานภาษาไทยได้ ดังรูปด้านล่าง
-----------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์
Primasoft