โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า
Prima mySERVICE ver 7.0

    
   
Prima mySERVICE ver 7.0 สำหรับศูนย์รับซ่อมสินค้า และร้านรับซ่อมสินค้าทั่วไป ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการบริการ ให้ดูดี ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ศูนย์ที่นำไปใช้ได้ เช่น อู่รถยนต์ เครื่องยนต์ อู่สี งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค คอมพิวเตอร์ ระบบแอร์ เครื่องทำความเย็น และการซ่อม อื่น ๆ ทั่วไป ใช้ได้ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ง หรือภาษีเหมาจ่าย  ระบบเงินสด หรือระบบเครดิต  พร้อมระบบ Stock อะไหล่สมบูรณ์ ช่วยให้ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้อะไหล่ได้ตลอดเวลา สามารถต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดและลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที การใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ทำงานบน Windows 98 / Me / Xp / 10 รองรับระบบผู้ใช้งานหลายคน ( LAN )

    Prima mySERVICE ver 7.0  ออกแบบระบบ INTERFACE หน้าจอให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที ่ที่เหมาะสมต่างกัน  3 รูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมงานซ่อมลักษณะต่าง ๆ  คือ  
    1  รูปแบบการซ่อมสินค้าทั่ว ๆ ไป เน้นลูกค้าทั่วไป ลูกค้าจร  
    2  รูปแบบ
การซ่อมสินค้าโดยกำหนดจากเลขทะเบียน , S/N ,  เลข IMEI  เช่นซ่อมรถยนต์ มอร์เตอร์ไซค์  โทรมือถือ / PDA   ซึ่งเมื่อเลือกทะเบียนสินค้าที่นำมาซ่อมแล้ว จะเห็นประวัติการซ่อมของสินค้านั้น ทั้งหมด
    3  รูปแบบการซ่อมสินค้าโดยกำหนดจากลูกค้า  เช่นการซ่อมทั่วไป  หรือการรับงานซ่อมจากร้านค้าที่นำสินค้ามาซ่อมต่ออีกทอดหนึ่ง เมื่อกำหนดลูกค้าแล้ว จะเห็นประวัติงานซ่อมที่ลูกค้านี้นำมาซ่อมทั้งหมด

    Prima mySERVICE ver 7.0   แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ

        1. รุ่น Standard เป็นรุ่นที่มีความสามารถน้อยที่สุด สามารถออกใบรับซ่อมสินค้า ใบคืนสินค้า มอบหมายงานใช้ช่าง  เบิกอะไหล่ที่ใช้ซ่อม ค้นหาประวัติการซ่อม ค้นหาการใช้อะไหล่ ค้นหาผู้ที่นำสินค้ามาซ่อม รายงานผลการซ่อม การส่งคืน ผลงานช่าง  พร้อม Stock อะไหล่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย Password ใช้งานในระบบผู้ใช้งานเดี่ยวเท่านั้น  (Single User)

        ***** ราคา 1391 .-

     +++++ สั่งซื้อออนไลน์  mySERVICE ver 7.0  รุ่น Standard ได้ที่นี่  https://www.lazada.co.th/-i257581510-s396853667.html?spm=a2o7g.10605368.new-navigation.27.18c51e131x1WSy&urlFlag=true&mp=2

        2. รุ่น Professional เหมือนรุ่น Standard แต่เพิ่มระบบใบสั่งงาน  ระบบการนัดให้บริการครั้งต่อไป  ระบบใบเสนอราคา  ระบบลูกหนี้  พิมพ์ใบวางบิล

    ***** ราคา 1819.-

        3. รุ่น Enterprise เหมือนรุ่น Professional  แต่เพิ่มการ Export ข้อมูลการนำเข้าและการใช้อะไหล่ เป็นแฟ้ม CSV เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไป และเป็นระบบผู้ใช้งานหลายคน (Multi User) LAN ได้ ไม่เกิน 5 USER

***** ราคา 5350.-

เมนูการทำงานทั้งหมด

การนำเข้าอะไหล่

การรับงานซ่อม

การมอบหมายงาน จัดทำใบงาน

การพิมพ์ใบงาน แบบที่ 1

การพิมพ์ใบงาน แบบที่ 2

การพิมพ์ใบรับซ่อม
การนัดให้บริการครั้งต่อไป  รายละเอียดการนัดจะพิมพ์ลงบนใบส่งคืน บางรูปแบบ

การพิมพ์ใบส่งคืน

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้
พิมพ์ใบเสนอราคารายงานซื้อ
รายงานขาย
Export รายงานขาย
ทะเบียนลูกค้า


ทะเบียนสินค้าพร้อมรูปทะเบียนสถานประกอบการ
ระบบการทำงานระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User EditionMulti-User Edition
Database size32 TB32 TB
Connections per database1Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field2GB2GB
Bytes per index64,000 (also limited by page size)64,000 (also limited by page size)
Bytes per row65,400 (also limited by page size)65,400 (also limited by page size)
Columns per index10,00010,000
Columns per table65,00065,000
Rows per table2,147,483,6472,147,483,647
Records in transaction2,147,483,647 (also limited by available RAM)2,147,483,647 (also limited by available RAM)