Prima myPETSHOP 2.0
โปรแกรมบริหารสถานพยาบาลสัตว์
Prima myPETSHOP 2.0 เหมาะสำหรับคลีนิครักษาโรคสัตว์ทั่วไป ร้านขายสัตว์เลี้ยง ขายอาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่ในระบบเหมาจ่ายภาษี หรือในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ตอบสนองภาระกิจประจำวันได้ดี ประกอบด้วย

1 ระบบตรวจ – รักษาโรค ประกอบด้วยงานทะเบียนสัตว์ป่วย การเข้าคิวตรวจ การวินิจฉัยโรค จ่ายยา เก็บเงินโดยสามารถพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ได้ทันที พร้อมระบบค้นหาต่าง ๆ เช่น ผลงานแพทย์ , การใช้ยา – เวชภัณ์ , ค่าตรวจรักษา ฯลฯ

2 ระบบซื้อ – ขาย สินค้า ใช้ได้ดีกับการค้าปลีก / ส่ง การขายที่มีรอบเครดิต สามารถกำหนดราคาขายได้ 5 ระดับ มีระบบวางบิล รับวางบิล ระบบค้นหา - รายงาน ระบบวิเคราะห์การขาย ซื่งแสดงให้ดูบนจอภาพก่อนพิมพ์ได้ ใบสำคัญพิมพ์บนกระดาษได้ทั้งขนาด 8.5*5.5 นี้ว , 8.5*11 นิ้ว เลือกพิมพ์ใบสำคัญได้ทั้งบนแบบฟอร์ม หรือกระดาษเปล่า ออกแบบโลโก้และสั่งพิมพ์บนไบสำคัญได้เอง

งานที่นำไปใช้ได้ เช่น คลีนิครักษาสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ ขายยา ขายสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับสัตว์ เช่น กรง โซ่ ปลอกคอ ฯลฯ
คุณสมบัติ
- ออกแบบโลโก้ของร้าน เพื่อพิมพ์บนเอกสารได้เอง
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password
- จัดทำงานทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย
- จัดทำทะเบียนสินค้า พร้อมระบบสต๊อคสินค้า แบบ Real Time ปรับยอดทันทีเมื่อมีการนำเข้าหรือจำหน่ายออก
- มีระบบสั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ (นำสินค้าเข้าสต๊อค)
- สามารถคิดรอบเครดิต ออกเอกสารใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำใบวางบิล และใบรับวางบิล บันทึกการรับเงิน
- พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย การพิมพ์ Label ส่งข่าวให้ลูกค้าได้
- ทะเบียนพนักงานขาย ทะเบียนแพทย์
- ทะเบียนสัตว์ พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสัตว์ ( รหัส 15 หลัก ) พร้อมบาร์โค๊ด
- ค้นหาสัตว์ที่นำมารักษา ชื่อผู้ที่นำมา ยา / เวชภัณฑ์ ที่ใช้ไป
- ค้นหายา / เวชภัณฑ์ ใช้รักษาสัตว์ตัวใด
- รายงานเฉพาะค่ารักษา เฉพาะค่ายา หรือรวมกัน
- รายงาน สินค้า ยา / เวชภัณฑ์ ที่มีการซื้อ - ขาย
- รายงาน สินค้า ยา / เวชภัณฑ์ ที่ต้องสั่งซื้อ
- รายงานทั้งหมดสามารถดูได้บนจอภาพ และสั่งพิมพ์ได้บนกระดาษเปล่า
- ใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน และเครื่องอ่าน Barcode ที่จำหน่ายโดย พรีม่า ได้ทันที ( คลิกดูรายละเอียด )
- ทำงานบน Windows รุ่น 98 , และ ME , XP ความละเอียดการแสดงผล 800 * 600 ใช้กับเครื่องพิมพ์ ทุกชนิดที่ windows รองรับ เช่น Dot Matrix หรือ เลเซอร์ หรือ INK JET ได้ หากต้องการให้แบบพิมพ์ เป็นของหน่วยงานท่านเองก็สามารถสั่งพิมพ์หัวกระดาษให้เป็นของ บริษัท ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานของท่านโดยใช้ตำแหน่งตามที่มีอยู่ได้ทันที
  1. ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับจำนวนทันทีที่มีการนำเข้า/จำหน่ายออก พร้อมระบบรายงาน ต่าง ๆ เช่น รายงานสินค้าที่ขาย จำนวนคงเหลือ ฯลฯ

  2. ใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ( Barcode Scanner ) หรือจะคีย์ด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ก็สะดวกมาก

การติดตั้งโปรแกรม นำแผ่น CD ใส่ในช่องขับ ไปที่ My Computer คลิกที่ Icon CD-Rom จะพบกับแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง คลิกไปที่ Folder ชื่อ Disk1 หาแฟ้มที่ชื่อ Setup.exe มี Icon เป็นรูปกล่อง กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกที่แฟ้มนี้ เครื่องจะติดตั้งโปรแกรมให้... หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เรียกใช้งานได้ที่เมนู Start / Program
.


ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition

Multi-User Edition

Database size

32 TB

32 TB

Connections per database

1

Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)

Bytes per BLOB field

2GB

2GB

Bytes per index

64,000 (also limited by page size)

64,000 (also limited by page size)

Bytes per row

65,400 (also limited by page size)

65,400 (also limited by page size)

Columns per index

10,000

10,000

Columns per table

65,000

65,000

Rows per table

2,147,483,647

2,147,483,647

Records in transaction

2,147,483,647 (also limited by available RAM)

2,147,483,647 (also limited by available RAM)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

mail to : primasoft