โปรแกรมบริหารระบบสมาชิก และระบบตัดบัญชี
PRIMA myMEMBER ver 3.0

โปรแกรม Prima myMEMBER 3.0 เป็นโปรแกรมซึ่งออกแบบสำหรับการบริหารระบบ สโมสร คลับเฮ้าส์ ที่ให้บริการสมาชิก ช่วยงานด้านเอกสาร การตรวจสอบบริการ และจัดการด้านการเงิน ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถ จำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สินค้า ของที่ระลึก ได้อีกด้วย ในระบบมี Stock สินค้า สามารถควบคุมสินค้าต่าง ๆ เช่นเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ได้ โดยจะปรับ Stock ให้โดยอัตโนมัติ  และมีระบบการฝากเงิน (เติมเงิน) ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการ ต่าง ๆ โดยหักเงินออกจากบัญชี มีรายงานตรวจสอบได้
โปรแกรม Prima myMEMBER 3.0 นี้ ใช้ได้กับสโมสร คลับเฮ้าส์ สปอร์ตคลับ แหล่งบันเทิงที่มีระบบสมาชิก ทั่วไป เช่นสโมสรประจำหมู่บ้าน Member คลับ ที่ต้องการความทันสมัย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ ด้วยการใช้งานที่ง่าย ยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถใช้งานได้ทันที


คุณสมบัติ
 1. งานทะเบียนสมาชิก บันทึกข้อมูลต่าง ๆ รูปสมาชิก พิมพ์บัตรออกมาได้ทันที พร้อมรหัสบาร์โค๊ด
 2. งานทะเบียนผู้ขาย สำหรับซื้อ นำเข้าสินค้าเข้า Stock
 3. งานทะเบียนอุปกรณ์ กีฬา อาหาร เครื่องดื่ม พร้อม Stock ติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
 4. ระบบ Stock จะแสดงผลได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 5. คิดเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ได้ทั้งกระดาษยาว 11.5 นิ้ว และกระดาษสั้น 5.5 นิ้ว พิมพ์ได้ทั้งบนฟอร์ม และบนกระดาษเปล่า พร้อมโลโก้ของกิจการ (ออกแบบได้เอง)
 6. ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น สมาชิกที่เข้าใช้บริการเมื่อใด บ้าง ใช้อุปกรณ์ ใครเป็นครูฝึก
 7. ค้นหาข้อมูล ว่าอุปกรณ์ใด ใช้กับสมาชิกผู้ใด
 8. รายงานการซื้อ รายงานการขาย-ให้บริการ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 9. รายงานทะเบียนสมาชิก รายงานทะเบียนสินค้า รายงานทะเบียนผู้ขาย
 10. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึงสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
 11. รายงานเฉพาะค่าบริการ เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะค่าเครื่องดื่ม หรือทั้งหมดรวมกัน โดยกำหนดช่วงระยะเวลาได้
 12. รายงานผลงานครูฝึก ผลงานพนักงานขาย
 13. รายงานต่าง ๆ สามารถดูได้บนจอภาพ หรือสั่งพิมพ์ บนกระดาษ
 14. มีระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้เอง 5 ระดับ
 15. ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงิน ( ของพรีม่า ) ได้ทันที
 16. ระบบ Lan รองรับระบบผู้ใช้งานหลายคน ( Lan ) ราคา 5350.-
 17.              ระบบ Standalone รองรับผู้ใช้งานเดี่ยว ราคา  1819.-
             สั่งซื้อได้ที่นี่ Primasoft  081-8511149
โปรแกรมทำงานบน Windows รุ่น 98 ,Me XP
และ 7  ความละเอียดการแสดงผล 800 * 600 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ฯลฯ ได้ทันทีระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่