โปรแกรมบริหารงานขายตรง
Prima myDirectSALE 2.0


       โปรแกรมบริหารงานขายตรง Prima myDirectSALE 2.0  สำหรับการขาย สินค้า และมีระบบการจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงลูกค้า   มีระบบทะเบียนลูกค้า ระบบสั่ง ระบบจัดส่งสินค้า ณ. สถานที่ส่งสินค้าพร้อมจุดสังเกต   เหมาะสำหรับงานสั่งสินค้าทาง TV สั่งสินค้าทางโทรศัพท์  ช่วยงานการสั่งสินค้าทาง Internet หรือ Email ธุรกิจต่าง ๆ ที่นำไปใช้ได้ เช่น บริษัท  ห้าง ร้าน  สำนักงาน  ร้านขายของ  ร้านอาหาร  ร้านขายดอกไม้ สินค้าตามสั่ง  ระบบภาษีเหมาจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ทั้ง INC- EXT VAT ภาษี 7%,0% ระบบ Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งาน เชื่อมต่อเป็นวง LAN ได้  ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด  ลิ้นชักเก็บเงิน ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista

ระบบเมนู


Prima myDirectSALE 2.0 ใช้ได้กับธุรกิจต่าง ๆบริษัท ห้าง ร้าน  เช่นร้านขายของ (ไฮเทค)  ร้านประจำท้องถิ่น ร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อีเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ร้านขายเครื่องดนตรี กีฬา ขายยา หนังสือ ซีดี วีดีโอ เทป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ และการขายส่ง ขายแบบมีรอบเครดิต มีระบบการวางบิล เก็บเงิน ระบบวิเคราะห์การขาย และรายงานต่าง ๆ มากมาย สามารถพิมพ์ Barcode รหัส Ean 13  ติดกับสินค้าได้เองทันที และตั้งแต่รุ่น Professional ขึ้นไป จะมีระบบพิมพ์บาร์โค๊ดบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์
ด้วย
 
รองรับการทำงานในระบบ Lan  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทางRs232 ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB  และเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ


Prima myDirectSALE 2.0 แบ่ง ออกเป็น 3 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น STANDARD เป็นระบบงานที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย 
    - ระบบระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดได้เอง 5 ระดับ
    - ระบบการขายแบบหน้าร้าน มีปุ่มขายแบบเร่งด่วนใส่รูปปุ่มได้  และระบบขายหลังร้าน

    - ระบบการสั่ง ค้นหาเบอร์โทร. ชื่อ แสดงรายการที่เคยสั่ง/จำนวนครั้ง สิ่งที่ชอบ/ขอเพิ่ม

    - ระบบการส่ง ระบุสถานที่ส่ง และจุดสังเกตใกล้เคียง บันทึกผลการส่ง
    - งานทะเบียนสินค้า ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนพนักงานขาย
    - ระบบสต๊อคสินค้าปรับทันทีเมื่อเปลี่ยนแปลง พิมพ์ป้ายบาร์โค๊ดบน กระดาษ A4 ได้

    - พิมพ์เอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้เอง
    - พิมพ์เอกสารได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ( มีแบบฟอร์มจำหน่าย ราคาพิเศษ )
    - ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ จัดทำใบวางบิล / รับวางบิล ในรอบเครดิต
    - รายงานซื้อ  รายงานขาย  รายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย กำไร – ขาดทุน
    - รายงานสินค้าที่ขายดี  สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ  รายงานพนักงานขายและผลงานขาย
    - ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที (มีจำหน่าย ราคาพิเศษ)
    - รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
    -  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็นเงินได้ทันที
    - พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11
นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
    - มีแบบฟอร์มพร้อมใช้งานจำหน่าย ราคาพิเศษ 

2. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม 
    -
ระบบจัดทำใบสั่งซื้อ  จัดทำใบเสนอราคา
    - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  (STOCK CARD)
    - ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง ,  A10
มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้  และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก
ทำให้ประหยัด

3. รุ่น ENTERPRISE  มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น PROFESSIONAL แต่เพิ่ม 
    - การโอนข้อมูลจากใบสั่งซื้อ เป็นใบซื้อ-นำเข้าสินค้า  โดยอัตโนมัติ
    - ระบบวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์ราคาเฉลี่ยซื้อ - ขาย
    - วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า 
    - 
วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
    - Export ข้อมูล รายงานซื้อ - ขาย ทะเบียนสินค้า เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือโปรแกรมพิมพ์เอกสารได้
    - เป็นระบบ Multi User สามารถใช้งานในวง LAN ได้ กำหนดให้ใข้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง


Prima myDirectSALE 2.0 ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista  และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน  และมีกระดาษแบบฟอร์ม  3 ชั้น 6 ชั้น (Pre Print)  จำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน
 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)


(ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานบาร์โค๊ด  การกำหนดรหัสของบาร์โค๊ดสำหรับสินค้า และจำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ใช้ได้กับโปรแกรมนี้ ทันที กรุณาสอบถาม)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด