โปรแกรมบริหารโรงแรมและภัตตาคาร
Prima Hotel and Rstaurant  ver 5.0
ดู คลิปวีดีโอ ที่นี่
        Prima Hotel and Restaurant 5.0  เป็นชุดโปรแกรมสำหรับระบบการให้บริการห้องพัก และระบบห้องอาหาร  เหมาะสำหรับโรงแรม  บังกาโล รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์  สปา อาบอบนวด ม่านรูด ฯลฯ   สามารถทำรายการจองห้องพัก การเข้าพัก การบริหารห้องอาหาร พิมพ์คูปองอาหาร พิมพ์บิล  และการทำรายงาน ฯลฯ  
โปรแกรม Prima Hotel and Restaurant นี้  ประกอบด้วยระบบงาน 2 ระบบคือ
    1. ระบบห้องพัก โรงแรม ใช้ได้กับสถานบริการที่พักทั่วไป ช่วยงายบริหารลูกค้า งานห้องพัก  สั่งจองห้อง  เข้าพัก  สามารถขายสินค้าอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม มีรายงานต่าง ๆ มากมาย  รายงานรายรับ  รายจ่าย  คอมมิสชั่นพนักงาน  สถานะห้องว่าง  ห้องใช้งาน   ห้องใช้งานพรี  ฯลฯ
    2. ระบบห้องอาหาร  ภัตตาคาร  ช่วยงานสั่งอาหาร อาหารที่ต้องปรุง อาหารที่ส่งแล้ว  อาหารที่ยังไม่ส่ง  สต๊อคอาหาร เครื่องดื่ม เหล้า ไวน์  รายงานโต๊ะว่าง โต๊ะใช้งาน  พิมพ์บิล เก็บเงิน ฯลฯ

 โปรแกรมถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกกิจการ  รองรับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน  เครื่องพิมพ์สลิป ทำงานบน Window 98 / me / xp / Vista / 7 / 8 ใช้ได้ทั้ง Stand Alone และระบบ LAN

  
คุณสมบัติ    โปรแกรม Prima Hotel and Restaurant 5.0  แบ่งเป็น  5  รุ่นให้เลือกใช้งาน  คือ
1. รุ่น START
- ฐานข้อมูล SQLite
- สำหรับห้องอาหาร เท่านั้น ( ไม่มีระบบห้องพัก )
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง
- ใช้กับโต๊ะได้ไม่เกิน 50 โต๊ะ
- แสดงรายการโต๊ะว่าง  โต๊ะ ที่ใช้งาน
- ระบบสั่งอาหาร  (ใช้กับ Tablet Windows เป็นระบบสัมผัสแบบไร้สาย ได้ทันที)
รายการอาหารที่ต้องปรุง ( แสดงในครัว )
- รายการอาหารที่ส่งแล้ว  รายการอาหารที่ยังไม่ส่ง
- ระบบทะเบียนสินค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ง่ายต่อการค้นหา
- ระบบ Stock สินค้า  อาหาร  เครื่องดื่ม  ฯลฯ ปรับอัตโนมัตเมื่อมีก่รนำเข้า หรือใช้งาน
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ 
- ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงาน
- เปิดบิล  ใบเสร็จรับเงิน  เปิดลิ้นชักเก็บเงิน  ทอนเงิน
- ระบบค้นหา และรายงาน ต่าง ๆ

2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่มความสามาถที่มากขึ้น   และเพิ่มความสามารถด้านโรงแรม ห้องพัก
- ห้องอาหารใช้กับโต๊ะได้ไม่เกิน 100 โต๊ะ
- พิมพ์คูปองอาหาร
- การย้ายโต๊ะ การรวมโต๊ะ  การใช้งานโต๊ะฟรี
- โอนค่าอาหารไปรวมกับห้องพัก
- ด้าน โรงแรม ใช้กับห้องพักได้ไม่เกิน 100 ห้อง 
- ระบบทะเบียนห้องพัก
- ระบบการเข้าพัก การใช้บริการ อื่น ๆ
- ดูสถานะการใช้งานห้องพัก ว่าง / ใช้งาน
- ระบบการขายสินค้า
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานประวัติการใช้งานห้องพัก
- รายงานรายได้จากห้องพัก แยกเป็นค่าห้องพัก หรือค่าสินค้า-บริการอื่น ๆ หรือรวมกัน กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี สินค้าที่ซื้ออมากกำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว

3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- เป็น Multi User (LAN) ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน
- สำหรับโต๊ะอาหารไม่เกิน 300 โต๊ะ  และห้องพักไม่เกิน 300 ห้อง
- ระบบการจองห้องพักล่วงหน้า (รับจองเอง หรือบันทึกการจองที่รับมาจากนายหน้า)
- ดูสถานะการจองห้องพักล่วงหน้า ห้องไหนถูกจองแล้ว ห้องไหนยังว่างอยู่
- ใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้าได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์ กำหนดคอมมิสชั่นได้
- ระบบทะเบียนพนักงาน กำหนดคอมมิสชั่นได้
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- รายงานประวัติการจองห้องพัก
- รายงานวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- รายงานวิเคราะห์ประวัติการซื้อขาย โดยชื่อสินค้า, โดยชื่อลูกค้า
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ

4. รุ่น PROFESIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
โต๊ะอาหารไม่เกิน 500 โต๊ะ  สำหรับห้องพักไม่เกิน 500 ห้อง

5. รุ่น ENTERPRISE
เหมือนรุ่น  PROFESIONAL  แต่เพิ่ม
โต๊ะอาหารไม่เกิน 1000 โต๊ะ  ห้องพักไม่เกิน 1000 ห้อง
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้ (ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูล)

ความต้องการของระบบ
- คอมพิวเตอร์ทั่วไป ใช้ Windows XP  7 หรือ 8
- Printer สำหรับ พิมพ์เอกสาร รายงาน
(ไม่จำเป็น แต่ควรมี)
- เครื่อง Scan Barcode (ไม่จำเป็น แต่ถ้าต้องการใช้งานสามารถนำมาต่อได้)
- ลิ้นชักเก็บเงิน ที่เป็น Serial Port  หรือ USB (ไม่จำเป็น แต่ถ้าต้องการใช้งานสามารถนำมาต่อได้)
- เครื่องพิมพ์ Slip  สำหรับพิมพ์กระดาษม้วน ขนาด 3 นิ้ว (ไม่จำเป็น แต่ถ้าต้องการใช้งานสามารถนำมาต่อได้)
- ถ้าต้องการใช้งานในระบบ Database Server ฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลโดยตรง

ระบบห้องอาหาร ภัตตาคารระบบห้องพัก โรงแรม  รีสอร์ท
- การจองห้องพัก จัดเก็บข้อมูลการจองห้องพัก ล่วงหน้า แสดงผลห้องพักที่ต้องการดู ตามวันที่กำหนด สั่งให้แสดงเฉพาะลูกค้าที่ต้องการ หรือลูกค้าทั้งหมด ได้ กำหนดให้เรียงลำดับจากวันที่จอง หรือเลขที่จองก็ได้-. เข้าพัก / ใช้บริการ เมื่อลูกค้าเข้า Check In จะมาลงทะเบียนที่นี่ เพื่อเลือกห้องพักที่ว่างอยู่ หรือเข้าสู่ห้องที่จองไว้ล่วงหน้า สามารถพักรายการชั่วคราว เพื่อสะสมขอดเงินและจ่ายรวมตอน Check Out
- ทะเบียนห้องพัก ค้นหา และรายงาน จำนวนห้องต่าง ๆ ที่มี โดยเลือกค้นหาเฉพาะห้องที่ต้องการ หรือจะดูภาพรวมทั้งหมดก็ได้ ตารางแสดงห้องที่มี ห้องที่กำลังใช้งาน และห้องที่ยังว่างอยู่
- ทะเบียนสินค้า – บริการ มี Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน สินค้าต่าง ๆ เช่นอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เลือกให้ตัด หรือไม่ตัด ได้รายสินค้า ทำให้สะดวกและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน
- ทะเบียนพนักงาน จัดเก็บข้อมูลพนักงาน กำหนดเงินเดือน กำหนดค่าคอมมิสชั่น หรือค่าจ้างรายครั้ง
-  การขายสินค้า / บริการ สามารถขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม หมอน ที่นอน ฯลฯ ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ได้ทั้งแบบ CCD และ แบบ LASER เครื่องพิมพ์สลิป และลิ้นชักเก็บเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และปลอดภัย

- ออกจากห้องพัก Check Out เมื่อตรวจรายการสินค้าจากห้องพักแล้ว นำรายการที่ถูกใช้งานมาคิดเงิน – ส่วนลด จัดทำใบสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์บนแบบฟอร์มได้ มีรูปแบบให้เลือก ทั้ง กระดาษ 8.5*11 นิ้ว กระดาษ 8.5*5.5 นิ้ว
- ค้นหา – รายงาน - พิมพ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร-จัดการ เช่น รายงานซื้อ รายงานขาย รายงานอ้างอิงภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานผลงานพนักงาน รายงานเกี่ยวกับห้องพัก อุปกรณ์ รายงานสรุปรายรับ-จ่าย สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายได้ รายงานทั้งหมดดูได้บนหน้าจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษ
11. รักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดรหัสเข้าใช้งานได้เอง 5 กลุ่ม ตามระดับการเข้าใช้งาน ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน


พิมพ์บัตรลูกค้า
ช่น 

ค้นหาข้อมูลลูกค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ จัดพิมพ์รายงาน หรือพิมพ์ป้าย Label ได้***  ข้อมูลใดที่ขัดแย้งกับโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมจริงเป็นหลักเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่