ต้องการตัวอย่างโปรแกรม ของ Primasoft ติดต่อขอรับ ฟรี! ทาง Email  ที่

r_primasoft@yahoo.com โดยต้องระบุ 

    1. ชื่อ - สกุล และชื่อธุรกิจที่จะนำไปใช้งาน

    2. หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อท่านได้

    3. ชื่อโปรแกรมที่ต้องการ

***  Primasoft จะส่งโปรแกรมไปให้ท่านตามรอบการส่งของ Primasoft และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองผลการส่งโปรแกรม ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ    

ติดต่อ Primasoft โทร. 02-9242902 , 02-9242515 , 02-9249918 , 081-8511149 , 081-9094499 

จันทร์ - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 . เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดเทศกาล

(ต้องมีเนื้อที่เก็บประมาณ 6 - 10 MB แล้วแต่โปรแกรม)