โปรแกรมบริหารงาน ขาข ขาย ขาย
Prima EasySHOP 5.0
รุ่น Free Ware

DOWNLOAD โปรแกรมฟรีที่นี่


       โปรแกรมบริหาร ขาย ขาย ขาย Prima EasySHOP 5.0  เป็นโปรแกรมบริหารการขายสินค้า ที่ใช้งานง่ายที่สุด มีระบบหลังร้าน  ระบบหน้าร้าน  ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับอัตโนมัติทันที  พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า  พร้อมระบบรายงาน  ใช้ได้กับ ระบบภาษีเหมาจ่าย หรือระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 7% และภาษี 0%  การคิดภาษีแบบรวม VAT ในตัวแล้ว หรือ ยังไม่รวม VAT    ปรับ แต่งหน้าจอได้ โดยส่วนที่เป็นรูปทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเป็นรูปที่ต้องการ ได้เอง


      โปรแกรมบริหาร ขาย ขาย ขาย Prima EasySHOP 5.0 ใช้ได้กับธุรกิจต่าง ๆ บริษัท ห้าง ร้าน ทั่วไป เช่นร้านขายของ ร้านโชห่วย (ไฮเทค)  ร้านประจำท้องถิ่น ร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อีเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ร้านขายเครื่องดนตรี กีฬา ขายยา หนังสือ ซีดี วีดีโอ เทป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ    ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทางRs232 หรือ USB  ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB  และเครื่องพิมพ์รุ่น ต่าง ๆ ที่ Windows รองรับ

ขายแบบหลังร้าน  ขายแบบสำนักงาน

ขายแบบสำนักงาน มีปุ่มด่วนที่ใช้งานบ่อย ๆ 

ขายหน้าร้าน

-ขอขอบคุณรูปจาก wikipedia.org
   คุณสมบัติ โปรแกรมบริหาร ขาย ขาย ขาย Prima EasySHOP 5.0

    - ระบบขายแบบหน้าร้าน POS ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป ได้ทันที
    - ระบบขายแบบหน้าร้าน POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 60 ปุ่ม  ใส่รูปภาพใยปุ่มได้เอง เหมาะกับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ
    - ระบบขายแบบหน้าร้าน POS ใช้ได้ทันทีกับ จอสัมผัส ช่วยงานขายหน้าร้านได้สะดวกมาก
    - ระบบหลังร้าน ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับแต่งรายการขายได้มากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
    - ทะเบียนสินค้า ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนพนักงานขาย
    - มีระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน  
    -
พิมพ์ป้ายบาร์โค๊ดติดบนสินค้าได้เลย (พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 เท่านั้น)
    - จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
    - รายงานซื้อ  รายงานขาย 
    - รายงานแสดงกำไร – ขาดทุน
    - รายงานสินค้าที่ขายดี  
    - รายงานขาย  ผลงานการขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้  
    - รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
    - พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11
นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว  

 พิมพ์บน ฟอร์ม 3 ชั้น ครี่งหน้า A4 

พิมพ์บนกระดาษเปล่า

พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้วพิมพ์เอกสาร Print Slip ขนาด 3 นิ้วโปรแกรมบริหาร ขาย ขาย ขาย Prima EasySHOP 5.0 ทำงานบน Windows XP / Vista / 7 / 8  ความละเอียดของจอ 1024 x 768  ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุนDatabase ของโปรแกรม  Prima EasySHOP 5.0 เองมีขนาดไหญ่เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วระดับหนึ่ง 


ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน
 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด