โปรแกรมบริหารร้านโชห่วย (ไฮเทค)
Prima Chohuay HITECH (5.95)

( FREE WARE )


       โปรแกรมบริหารร้านโชห่วย (ไฮเทค) Prima Chohuay HITECH (5.95)  เป็นโปรแกรมบริหารการขายสินค้า ที่รวบรวม Function ต่าง ๆ ไว้อย่างครบครัน เช่นระบบหลังร้าน  ระบบหน้าร้าน  ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับอัตโนมัติทันที  ระบบรายงาน   ระบบภาษีเหมาจ่าย หรือระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 7% และภาษี 0%  การคิดภาษีแบบรวม VAT ในตัวแล้ว หรือ ยังไม่รวม VAT  


ระบบเมนู


Prima Chohuay HITECH (5.9) ใช้ได้กับธุรกิจต่าง ๆบริษัท ห้าง ร้าน  เช่นร้านขายของ (ไฮเทค)  ร้านประจำท้องถิ่น ร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อีเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ร้านขายเครื่องดนตรี กีฬา ขายยา หนังสือ ซีดี วีดีโอ เทป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ และการขายส่ง ขายแบบมีรอบเครดิต มีระบบการวางบิล เก็บเงิน  และรายงานต่าง ๆ มากมาย สามารถพิมพ์ Barcode รหัส Ean 13  ติดกับสินค้าได้เองทันที  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทางRs232 ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB  และเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ

ขายแบบหลังร้าน  ขายแบบสำนักงาน

ขายแบบสำนักงาน มีปุ่มด่วนที่ใช้งานบ่อย ๆ   แสดงรูปภาพสินค้าได้

Prima Chohuay HITECH (5.95) รุ่นแจกฟรี มีคุณสมบัติ คือ

1.   เป็นระบบงานที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย 
    - ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง 5 ระดับ 
    - ระบบขายแบบหน้าร้าน POS ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป ได้ทันที


    - ระบบขายแบบหน้าร้าน POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 60 ปุ่ม  ใส่รูปภาพปุ่มได้เอง เหมาะกับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ
    - ระบบขายแบบหน้าร้าน POS ใช้ได้ทันทีกับ จอสัมผัส ช่วยงานขายหน้าร้านได้สะดวกมาก
    - ระบบหลังร้าน ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับแต่งรายการขายได้มากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
    - ทะเบียนสินค้า ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนพนักงานขาย
    - มีระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน  
    -
พิมพ์ป้ายบาร์โค๊ดติดบนสินค้าได้เลย (พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 เท่านั้น)
    - จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
    - รายงานซื้อ  รายงานขาย 
    - รายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย  
    - รายงานแสดงกำไร – ขาดทุน
    - รายงานสินค้าที่ขายดี  สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
    - รายงานพนักงานขาย  ผลงานการขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้  
    - รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
    - พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11
นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว

 

พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้วพิมพ์เอกสาร Print Slip
.

Prima Chohuay HITECH (5.95) เป็น Soft Ware Free ท่านสามารถ .Download ใช้งาน FREE ที่นี่

.

Prima Chohuay HITECH (5.95) ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista / 7 / 8  ความละเอียดของจอ 1024 x 768  ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน
 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด