โปรแกรมบริหารอพาร์ทเมนท์และหอพัก
Prima  Apartment 3.0
ดูคลิปวีดีโอ ที่นี่
      Prima  Apartment 3.0 สำหรับการบริหาร  อพาร์ทเม้นท์  แมนชั่น  หอพัก  บ้านเช่า  ห้องให้เช่าทั่วไป ที่เน้นความปลอดภัย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง และมีมาตรฐาน และที่สำคัญใช้งานง่่าย ประกอบด้วยระบบทะเบียนห้องพัก ทะเบียนลูกค้า การทำสัญญาเปิดเข้าใช้บริการ การเข้าพัก-คิดค่าเข้าพัก คิดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่วนกลาง  รวมทั้งมีระบบการให้บริการอื่น ๆ เช่น ระบบซัก-รีด งานซ่อมแซม หรืองานบริการต่าง ๆ สามารถออกบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีได้  รายงานต่าง ๆ เช่น ห้องว่าง ห้องใช้งาน รายรับ รายจ่าย และมีรายงานอื่น ๆ มากมาย ใช้แบบ Stand Alone หรือ Lan  ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่งพิมพ์ทั่วไป เครื่งพิมพ์สลิป และลิ้นชักเก็บเงิน ทำงานบน Windows Xp/Vista/7 / 10  32 Bits
     Prima  Apartment 3.0  แบ่งเป็น 3 รุ่น ให้เลือกใช้งาน คือ

  1. รุ่น Standard ประกอบด้วย ระบบใช้งานห้องพัก ชำระค่าห้อง ค่าส่วนกลาง สาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต บริการซักรีด การทำสัญญา/ยกเลิกสัญญา การประกันการเช่า ระบบนำเข้า/ซื้อ - จำหน่าย/ขายสินค้า/บริการ   พร้อม ระบบ STOCK  ที่ปรับอัตโนมัติ  สามารถพิมพ์บิล ซื้อ - ขาย ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เอกสารชุด  พิมพ์โลโก้บนเอกสาร เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง  พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้าขนาดกระดาษ A4  การค้นหาและรายงานที่จำเป็นเช่น รายงานห้องพัก แสดงสถานะว่าง/ไม่ว่าง รายรับ  ค้างจ่าย ห้องพักที่ใกล้หมดสัญญา สถิติการใช้งาน  งานทะเบียน สินค้า/บริการ ลูกค้า พนักงาน รายงานรับ-จ่าย เป็นต้น พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย (Password)  ใช้ได้กับเครื่องเดียวเท่านั้น Single  User (Standalone)   รองรับการใช้งาน 50  ห้องพักพร้อมกัน  ราคา 1819.-
    ***** สั่งซื้อออนไลน์ เก็บเงินปลายทาง รุ่น Standard ที่นี่
  2.  รุ่น Professional เหมือนกับรุ่น Standard  เพิ่มการทำใบสั่งซื้อ จัดทำใบวางบิล สำหรับลูกค้าเครดิต  รับวางบิลสำหรับ การซื้อเครดิต ใส่รูปภาพห้องพักในทะเบียนห้องพักได้   การพิมพ์ป้ายบาร์โค๊ด รหัส Ean 13 และ รหัส Code128 ลงบนแผ่น  Sticker เอนกประสงค์ที่มีขายทั่วไป ขนาด A9 , A10  สามารถเลือกตำแหน่งดวงที่ต้องการพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ (ดวงที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก)  กำหนดเสียงทักทายเพื่อบอกสถานะการผ่านประตูได้  รายงานการผ่าเข้า - ออก รองรับการใช้งาน  100 ห้องพัก พร้อมกัน รคา 2889.-
  3. รุ่น Enterprise เหมือนกับรุ่น Professional   เพิ่มรายงานวิเคราะห์การขาย  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Card) รายงานประวัติการซื้อ-ขายโดยชื่อลูกค้า สินค้า   การ Export  ข้อมูลรายการขาย รายงานการผ่านเข้า การผ่านออก  เป็นแฟ้ม CSV เพื่อนำไปใช้งานที่อื่นต่อไป  และเป็นระบบ  MultiUser (LAN) ได้พร้อมกันไม่ เกิน 5 เครื่อง   รองรับการใช้งาน  200 ห้องพัก พร้อมกัน  ราคา 10700.-ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน
 Single-User EditionMulti-User Edition
Database size32 TB32 TB
Connections per database1Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field2GB2GB
Bytes per index64,000 (also limited by page size)64,000 (also limited by page size)
Bytes per row65,400 (also limited by page size)65,400 (also limited by page size)
Columns per index10,00010,000
Columns per table65,00065,000
Rows per table2,147,483,6472,147,483,647
Records in transaction2,147,483,647 (also limited by available RAM)2,147,483,647 (also limited by available RAM)


ดูคลิปวีดีโอ ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด