โปรแกรมบริหารโรงแรม รีสอร์ท รุ่น Multilanguage
PRIMA  aecHOTEL ver 7.9
โปรแกรม Prima my aecHOTEL 7.9  เป็นชุดโปรแกรมสำหรับการบริหารระบบการให้บริการห้องพัก ระบบบริหารโรงแรม  บังกาโล รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์  สปา อาบอบนวด ม่านรูด ฯลฯ ป้อนข้อมูลได้หลายภาษา ทั่วโลก  เลือกพิมพ์บิลภาษาลาว (เช่น ສມຊາຍ ສບາຍດີ) และแสดงการอ่านค่าเงินกีบ (ลาว)ได้ ( เช่น  5000.20 อ่าน ຫ້າພັນກີບຊາວອັດ  ) โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมาก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ใช้งานได้แล้ว  ช่วยงานด้านการจองห้องพัก การเข้าใช้งานห้องพัก ไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกัน    ช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ เช่นใบเข้าพัก ใบเสร็จรับเงิน   จัดทำรายงานประวัติการจองห้องพัก รายงานประวัติการใช้งานห้องพัก รายงานรายรับ - จ่าย โดยกำหนดช่วงวันที่ได้ 
โปรแกรม Prima  aecHOTEL 7.9 นี้ ใช้ได้กับสถานบริการที่พักทั่วไป ช่วยงายบริหารลูกค้า งานห้องพัก  สั่งจองห้อง  เข้าพัก  สามารถขายสินค้าอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม มีรายงานต่าง ๆ มากมาย  รายงานรายรับ  รายจ่าย  คอมมิสชั่นพนักงาน   ROOM RACK แสดงสถานะห้องว่าง  ห้องใช้งาน    มีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกกิจการ  รองรับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน  เครื่องพิมพ์สลิป ทำงานบน Window  7 / 8 / 10 

 


คุณสมบัติ
- ระบบหลายภาษา หน้าจอแสดงผลเลือกแสดง 1 ภาษาไทย 2 English
- ป้อนข้อมูลได้ทุกภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาEnglish ພາສາລາວ ฯลฯ
- พิมพ์ใบสำคัญเข้าพัก ใบสำคัญออก/ใบเสร็จรับเงิน เลือกได้ 3 คือ ภาษาไทย ภาษาEnglish ພາສາລາວ ฯลฯ
- ระบบการจองห้องพัก ตรวจหาการจองซ้ำได้
- ระบบทะเบียนห้องพัก ใช้งานได้ไม่เกิน 100 ห้องพัก
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง
- ระบบการเข้าพัก การใช้บริการ อื่น ๆ
- ระบบการขายสินค้า / บริการ อื่น ๆ
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- การนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงาน
- จัดทำเอกสารใบเข้าพัก/Check-In ใบเสร็จรับเงิน/Check-Out ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานประวัติการจองห้องพัก กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานประวัติการใช้งานห้องพัก กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานรายได้จากห้องพัก แยกเป็นค่าห้องพัก หรือค่าสินค้า-บริการอื่น ๆ หรือรวมกัน กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี สินค้าที่ซื้ออมากกำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์ กำหนดคอมมิสชั่นได้
- ระบบทะเบียนพนักงาน
- ระบบ Room Rack แสดงเป็น Graphic / Text
- ใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้าได้
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว

*** ข้อมูลใดที่ขัดแย้งกับโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมจริงเป็นหลักเท่านั้น

*** การจองห้องพัก จัดเก็บข้อมูลการจองห้องพัก ล่วงหน้า แสดงผลห้องพักที่ต้องการดู ตามวันที่กำหนด สั่งให้แสดงเฉพาะลูกค้าที่ต้องการ หรือลูกค้าทั้งหมด ได้ กำหนดให้เรียงลำดับจากวันที่จอง หรือเลขที่จองก็ได้


*** -. เข้าพัก / ใช้บริการ เมื่อลูกค้าเข้า Check In จะมาลงทะเบียนที่นี่ เพื่อเลือกห้องพักที่ว่างอยู่ หรือเข้าสู่ห้องที่จองไว้ล่วงหน้า สามารถพักรายการชั่วคราว เพื่อสะสมขอดเงินและจ่ายรวมตอน Check Out*** - ทะเบียนห้องพัก ค้นหา และรายงาน จำนวนห้องต่าง ๆ ที่มี โดยเลือกค้นหาเฉพาะห้องที่ต้องการ หรือจะดูภาพรวมทั้งหมดก็ได้ ตารางแสดงห้องที่มี ห้องที่กำลังใช้งาน และห้องที่ยังว่างอยู่*** - ทะเบียนสินค้า – บริการ มี Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน สินค้าต่าง ๆ เช่นอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เลือกให้ตัด หรือไม่ตัด ได้รายสินค้า ทำให้สะดวกและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน


*** - ทะเบียนพนักงาน จัดเก็บข้อมูลพนักงาน กำหนดเงินเดือน กำหนดค่าคอมมิสชั่น หรือค่าจ้างรายครั้ง
8. การขายสินค้า / บริการ สามารถขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม หมอน ที่นอน ฯลฯ ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ได้ทั้งแบบ CCD และ แบบ LASER เครื่องพิมพ์สลิป และลิ้นชักเก็บเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และปลอดภัย
ใบแจ้งหนี้ ภาษาไทย

ใบแจ้งหนี้ ภาษาอังกฤษ

ใบแจ้งหนี้ ภาษาລາວ

- ออกจากห้องพัก Check Out เมื่อตรวจรายการสินค้าจากห้องพักแล้ว นำรายการที่ถูกใช้งานมาคิดเงิน – ส่วนลด จัดทำใบสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์บนแบบฟอร์มได้ มีรูปแบบให้เลือก ทั้ง กระดาษ 8.5*11 นิ้ว กระดาษ 8.5*5.5 นิ้วใบเสร็จรับเงิน ภาษาไทย
ใบเสร็จรับเงิน  ภาษาอังกฤษ
ใบเสร็จรับเงิน  ພາສາລາວ


รายงาน

- ค้นหา – รายงาน - พิมพ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร-จัดการ เช่น รายงานซื้อ รายงานขาย รายงานเกี่ยวกับห้องพัก การใช้งานห้องพัก  การจองห้องพัก  รายงานสรุปรายรับ-จ่าย รายงานทั้งหมดดูได้บนหน้าจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษ
ประวัติการจองห้องพัก

ประวัติการใช้งานห้องพัก11. รักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดรหัสเข้าใช้งานได้เอง 5 กลุ่ม ตามระดับการเข้าใช้งาน ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน


Download ชุดทดลองใช้งานได้ที่ นี่
สั่งซื้อ  ONLINE  กับ ThaiWare  ได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่